Home

Achtergrond 187 x bekeken

Dekker: ‘Geen concrete bedragen in planschade-overeenkomsten’

De initiatiefnemer van een bestemmingsplanwijziging doet er verstandig aan geen afspraken met de gemeente vast te leggen over de hoogte van eventuele schadevergoedingen. Doet hij dit wel, dan bestaat de kans dat hij onnodig de kas van het college van burgemeesters en wethouders spekt.

Dat schrijft minister Dekker (Vrom) aan de Eerste Kamer in een brief over de invoering van de mogelijkheid tot het sluiten van planschadevergoedingsovereenkomsten. De wetswijziging die daarvoor nodig is, wordt waarschijnlijk in de zomer doorgevoerd. Volgens de minister kan de initiatiefnemer best een kosteninschatting of percentage opnemen in het contract. Maar het vastleggen van een concreet bedrag of al overgaan tot betaling, is volgens haar onnodig.

Op dit moment ligt een voorstel tot wijziging van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bij de Eerste Kamer. Daarin wordt bepaald dat colleges van burgermeester en wethouders een planschadevergoedingsovereenkomst kunnen aangaan met ondernemers die een verzoek indienen tot wijziging van het bestemmingsplan. Daarin wordt vastgelegd in hoeverre de ondernemer aansprakelijk is voor eventuele planschadekosten die voortvloeien uit de bestemmingsplanwijziging.

Eerder schreef Dekker aan de Eerste Kamer geen regels vast te willen leggen over hoe in specifieke situaties gehandeld moet worden. Zo vroegen parlementsleden hoe de verdeling van de planschadekosten moet worden geregeld als er bijvoorbeeld twee ondernemers zijn die een wijziging aanvragen, of twee gedupeerden. Na aandringen van de Kamer gaat Dekker dieper op die mogelijkheden in, maar weigert nog steeds daarvoor bepalingen op te nemen in de wet.

Boeren en tuinders hebben op twee manieren met deze wet te maken. Enerzijds kan de agrariër als initiatiefnemer een overeenkomst aangaan met het college over de verdeling van de kosten van planschade. Maar hij kan ook aan de andere kant van de tafel zitten. De agrariër is dan de gedupeerde van een wijziging van het bestemmingsplan en kan een verzoek tot vergoeding indienen. De vragen uit de Eerste Kamer en antwoorden van de minister richten zich op de eerste mogelijkheid.

Lees ook Geen richtlijnen voor overeenkomsten planschadevergoedingen
Meer informatie Brief van minister Dekker

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.