Home

Achtergrond 197 x bekeken

Twee merken verplicht voor lammeren

Veehouders moeten vanaf 9 juli alle lammeren die na die datum zijn geboren, merken met twee identificatiemiddelen. Een daarvan kan elektronisch zijn. Dat is nodig om te voldoen aan een Europese verordening.

Het eerste identificatiemiddel moet binnen dertig dagen worden aangebracht. Voor het tweede geldt een termijn van zes maanden. In overleg met de sector heeft het ministerie van LNV besloten dat een van de middelen een minimum formaat moet hebben. De veehouder mag zelf kiezen welke hij als eerste aanbrengt. Zodra die beschikbaar is, kan in plaats van het merk met het minimum formaat ook een elektronisch middel worden gebruikt.

Hoewel de Europese verordening de lidstaten de mogelijkheid geeft een vereenvoudigde identificatie en registratie van slachtlammeren in te voeren met slechts een oormerk, maakt Nederland daar geen gebruik van. Aan deze optie is de voorwaarde verbonden dat de dieren voor de leeftijd van twaalf maanden in de eigen lidstaat worden geslacht. Als de dieren alsnog geëxporteerd worden, moeten de ze toch een dubbele identificatie krijgen.

In Nederland gaan bijna alle dieren via een verzamelplaats naar het slachthuis. Op die plek word pas bepaald of de bestemming in Nederland of het buitenland ligt. Dat zou betekenen dat de ze ter plekke nog een identificatiemiddel zouden moeten krijgen.

De Europese verordening schrijft ook voor dat schapen en geiten per 1 januari 2008 individueel geregistreerd moeten worden. Dat gebeurt alleen als op dat moment elektronische identificatie mogelijk is. Uiterlijk halverwege volgend jaar bepaald de Europese Commissie of de voorgestelde datum haalbaar is. Desondanks start het ministerie van LNV al eind dit jaar met het opstellen van een stappenplan voor de invoering van die verplichting.

Meer informatie Brief van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.