Home

Achtergrond 507 x bekeken

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop landbouwgrond

Bij het doorverkopen van landbouwgrond om winst te maken is geen vrijstelling in het kader van de overdrachtsbelasting mogelijk. Dat oordeelt het Gerechtshof te Leeuwarden in een zaak tegen een veehandelaar die grond kocht en dezelfde dag weer verkocht. De handelaar kocht de grond om er winst mee te maken en heeft nooit de intentie gehad om de landbouwstructuur te verbeteren.

Artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBRV) stelt als voorwaarde voor ontheffing van de overdrachtsbelasting dat de verkrijging in het belang is van het verbeteren van de landbouwstructuur. Daar is pas sprake van als de verkrijger van de landbouwgrond de grond bedrijfsmatig exploiteert.
Volgens de inspecteur van de belastingen had de handelaar nooit de bedoeling om de landbouwstructuur te verbeteren. Bij de handelaar staat het maken van winst voorop. Het Hof onderschrijft de mening van de inspecteur. Het verbeteren van de landbouwstructuur is hier geen doel op zich.

Bij de koopakte is een verklaring opgenomen, verwijzend naar een arrest van de Hoge Raad. Die ging over een soortgelijke situatie die wel was vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Volgens de inspecteur is die niet van toepassing en het Hof gaat daarin mee. Een verschil met deze zaak is dat toen grond voor een lagere prijs was doorgeleverd aan eigen (schoon)kinderen.

Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.