Home

Achtergrond 380 x bekeken

Nieuwe aanvraagperiode stierenpremie

De tweede aanvraagperiode voor de stierenpremie loopt van 2 tot en met 30 mei. Veehouders die te laat zijn, worden met een procent per werkdag gekort. Aanvragen die na 13 juni binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Dieren waarvoor premie is aangevraagd, moeten twee maanden worden aangehouden op het bedrijf. Deze periode begint op de dag nadat Dienst Regelingen de aanvraag heeft ontvangen. In het behandelingsbericht dat de veehouder na het indienen van de aanvraag ontvangt, wordt zowel de ontvangstdatum gemeld als de datum tot wanneer de dieren moeten worden aangehouden.

Om in aanmerking te komen, moeten veehouders sinds dit jaar ook voldoen aan randvoorwaarden op het gebied van onder andere dierwelzijn en milieu. Boeren die deze regels overtreden, worden gekort op het subsidiebedrag.

Veehouders die een verzoek tot subsidieverlening indienen, moeten er rekening mee houden dat de premie-aanvraag onder dezelfde tenaamstelling en onder hetzelfde relatienummer plaatsvindt als de Gecombineerde Opgave 2005. Alleen dan komt de veehouder in aanmerking voor premie.

Lees ook Mogelijke korting op stierenpremie
Meer informatie Brochure van Dienst Regelingen over de premieregeling
Naslag Regeling GLB-inkomenssteun mannelijke runderen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.