Home

Achtergrond 182 x bekeken

Minder veen op nieuwe grondkaarten

Het areaal dat door het ministerie van LNV beschouwd wordt als veengrond, is met bijna vijftigduizend hectare afgenomen. Het grootste gedeelte hiervan staat voortaan als zand- of lössgrond geregistreerd. Daarvoor gelden onder de nieuwe mestwet scherpere stikstofnormen.

Dat blijkt uit het ontwerp-Uitvoeringsbeleid Meststoffenwet. Dinsdag is het besluit in de Staatscourant verschenen. Hierin wordt concrete invulling gegeven aan bepalingen uit het voorstel voor de invoering van de gebruiksnormen. De inspraakperiode duurt vier weken. Daarna wordt het ontwerp naar de Raad van State gestuurd.

Voor het besluit zijn de bestaande grondkaarten geactualiseerd. De nieuwe plattegronden kunnen via de website van het LNV-loket worden geraadpleegd. Dat is alleen mogelijk nadat bij de optie ‘Mijn dossier’ is ingelogd met persoonlijke gegevens. Inzage kan ook worden verkregen bij Dienst Regelingen in Assen en het hoofdgebouw van LNV in Den Haag. Verder hebben diverse agrarische adviseurs inmiddels een cd-rom met de plattegronden ontvangen.

De kaarten worden een keer in de vier jaar geactualiseerd. Het is mogelijk om op basis van eigen onderzoek om herziening te vragen. Hiervoor wordt nog een protocol ontwikkeld dat te zijner tijd op de website van het ministerie van LNV komt te staan. De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door Alterra.

Een aantal zaken is met dit besluit nog niet geregeld. De stikstofnormen per gewas, de werkingscoëfficiënt voor organische meststoffen, de derogatievoorwaarden en de mogelijkheid tot toepassing voor reparatiebemesting komen in een later te publiceren ministeriële regeling. Ook de nadere uitwerking van een aantal bepalingen van het ontwerp-Uitvoeringsbeleid worden daarin vastgelegd.

Lees ook Peildatum voor hoogte gebruiksnormen 15 mei
Meer informatie Ontwerp-Uitvoeringsbeleid Meststoffenwet
Meer informatie Nota van toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.