Home

Achtergrond 252 x bekeken

Beperkingen voor aanwenden drijfmest

Er komt een verbod op het aanwenden van drijfmest op veengronden in het najaar en de winter. Deze maatregel gaat in op 1 december. Dat blijkt uit een voorstel tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bmg).

Minister Veerman (LNV) en de staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Schultz van Haegen (V&W) hebben dit maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanpassing is noodzakelijk voor de correcte implementatie van een aantal Europese richtlijnen. Wanneer het besluit in werking treedt, is nog niet bekend. Maar dat zal in elk geval op of voor 1 januari volgend jaar zijn.

Volgens het besluit mag vanaf 16 september 2009 in het najaar en in winter geen drijfmest worden aangewend op kleigrond. Het verbod wordt geleidelijk ingevoerd. Dit jaar mag de mest tot 30 november worden uitgereden. In 2006 tot 15 november, een jaar later tot 31 oktober en in ten slotte in 2008 tot 15 oktober.

Tegelijkertijd wordt het gebruik van drijfmest in het najaar ontmoedigd door voor de toepassing van de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen de hoeveelheid werkzame stikstof in de mest steeds hoger vast te stellen. De aanwending van vaste mest in het najaar en de winter op klei- en veengrond wordt niet verboden.

In het gewijzigde besluit komt de algemene uitzondering voor het gebruik van stikstofkunstmest op klei- en veengrond te vervallen. Aangezien het voor de meeste gewassen mogelijk is om de mest aan te wenden voor 15 september, is er volgens het kabinet geen noodzaak meer voor deze uitzondering. Die geldt wel nog voor vollegrondsgroenten, fruit en hyacinten.

Het aanwenden van dierlijke meststoffen op bevroren of besneeuwd grasland wordt beperkt. Nu geldt daarvoor nog een uitzondering op een algemeen verbod. Omdat dit risico’s met voor het milieu met zich meebrengt, is het kabinet met de Europese Commissie overeengekomen dat alleen boeren die een beheerspakket hebben afgesloten in het kader van bijvoorbeeld de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) in het voorjaar mest mogen aanwenden op bevroren grond.

Lees ook Minder tijd voor scheuren grasland
Meer informatie Het ontwerpbesluit en toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.