Home

Achtergrond 372 x bekeken

Alleen landbouwvrijstelling voor grond van eigen bedrijf

De landbouwvrijstelling is alleen bedoeld voor ondernemers die op de betreffende grond voor eigen rekening en risico een bedrijf voeren. Als dat niet aangetoond kan worden, wordt de faciliteit niet toegepast. Het gerechtshof van Den Haag bevestigde dat nog eens met een uitspraak in de zaak tussen een boer en de belastingdienst over de verkoop van een perceel bouwland.

Volgens het gerechtshof heeft de agrarische ondernemer niet aannemelijk kunnen maken dat het stuk grond bij zijn eigen landbouwbedrijf hoorde. Daarom heeft hij geen recht op de landbouwvrijstelling voor de boekwinst op het in 1995 verkochte perceel.

Op 28 maart van dat jaar verkocht de boer de grond voor bijna f. 300.000. Daarbij realiseerde hij een boekwinst van f. 189.664. Bij zijn aangifte over 1995 stelde de ondernemer zich op het standpunt dat de boekwinst onbelast zou moeten blijven.

In 1998 heeft de belastingdienst de boer verzocht informatie aan te leveren over de toepassing van de landbouwvrijstelling. Hij deed dat niet op tijd waarop de inspecteur hem alsnog een aanslag oplegde voor de boekwinst.

Volgens de rechters heeft de ondernemer niet kunnen aantonen dat hij de op de grond voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf heeft uitgeoefend. Tussen 1985 en het moment van verkoop, heeft hij het perceel afgestaan aan een andere gebruiker. In de jaarrekening is de vergoeding voor het gebruik verantwoord onder de noemer van pacht.

Een overzicht van baten en lasten waarvan deze vergoeding het resultaat zou kunnen zijn, ontbreekt. Ook wordt geen melding gemaakt van een winstverdelingsovereenkomst tussen de boer en de feitelijke gebruiker. Het gerechtshof vindt daarom dat de exploitatie van het perceel niet plaatsvond binnen het landbouwbedrijf van de boer. De landbouwvrijstelling is dus niet van toepassing.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.