Home

Achtergrond 196 x bekeken

Meer controles op gebruik bestrijdingsmiddelen en meststoffen

Boeren en tuinders worden dit jaar strenger gecontroleerd op de toepassing van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Uit onderzoek van de Unie van Waterschappen (UWV) en de Algemene Inspectiedienst (AID) blijkt dat de waterkwaliteit te lijden heeft onder overtredingen van agrariërs.

Dat staat in een brief van minister Peijs (V&W) bij de rapportage over het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Elke vier jaar wordt het besluit geëvalueerd. Dit jaar heeft dat geleid tot een aantal wijzigingsvoorstellen.

Om de administratieve lasten van boeren en tuinders te verminderen, kunnen zij volgens het nieuwe Lozingenbesluit volstaan met één melding van wijzingen van percelen bij Dienst Regelingen. Nu moet dat ook bij het waterschap.

Peijs wil het Lozingenbesluit zo aanpassen dat een spuitdop alleen het predikaat driftarm kan krijgen als deze bij een voor de praktijk gangbaar drukbereik is doorgemeten. Voor de fruitteelt zullen in overleg met de sector mogelijk zes driftarme pakketten in het besluit worden opgenomen.

De minister wil geen calamiteitenregeling voor vliegtuigbespuitingen van de 14-meterzone langs oppervlaktewater. Volgens Peijs hebben akkerbouwers voldoende alternatieve oplossingen tot hun beschikking om regelmatig terugkerende natte omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

In het nieuwe Lozingenbesluit wordt wel opgenomen dat in hoog Nederland mestvrije zones van vijf meter breed langs beken moeten komen. Dit is geen verassing. De maatregel is eerder overeengekomen met de Europese Commissie en staat in het Nitraatactieprogramma. Peijs wil dat de wijzigingen op 1 januari volgend jaar ingaan.

Meer informatie Brief van minister Peijs
Meer informatie Rapportage Lozingenbesluit
Meer informatie Rapport over effecten van het Lozingenbesluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.