Home

Achtergrond 186 x bekeken

LTO: ‘Overdracht melkquotum zonder grondtransactie mogelijk per 1 april’

Een meerderheid in de Tweede Kamer is bereid in te stemmen met het loskoppelen van melkquotum en grond. LTO verwacht dat minister Veerman (LNV) de Regeling Superheffing per 1 april hierop aanpast.

De ontkoppeling zou volgens berekeningen van het Productschap Zuivel (PZ) veehouders samen jaarlijks € 4 miljoen aan makelaars- en registratiekosten schelen. PZ stuurde begin januari daarom een voorstel voor ontkoppeling naar de Tweede Kamer.

Boeren die hun quotum dreigen te overschrijden, kopen tegen het einde van het melkjaar extra quotum. Dat kan niet zonder grondtransactie. Omdat kopen een lastige aangelegenheid is, kiezen melkveehouders meestal voor eenmalige pacht. Het opstellen van de pachtovereenkomst door bijvoorbeeld een accountant kost tijd en geld, evenals goedkeuring door de Grondkamer. Daarbij komt dat de grondtransactie enkel op papier plaatsvindt. De koper van melkquotum neemt de overgedragen grond vaak niet zelf in gebruik.

LTO is dan ook blij met de steun van de Kamer. De belangenorganisatie denkt dat Veerman al per 1 april de Regeling Superheffing aan de ontkoppeling zal aanpassen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog de vraag. LNV wilde donderdag nog niet reageren op de plannen van LTO en PZ.

De overdracht van melkquotum met grond vloeit voort uit de Europese zuivelverordening. Maar volgens diezelfde verordening zijn lidstaten bevoegd te beslissen dat melkquotum ook zonder grond kan worden overgedragen.

Het voorstel van LTO om een beurs op te richten voor de handel in melkquotum vond geen weerklank in de Kamer. Volgens LTO zou een beurs veel handelsbelemmeringen wegnemen. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een lagere prijs. De Kamer twijfelt daaraan.

m.m.v. mr. ir. Jacoline Kroon (Gibo Groep Accountants en Adviseurs)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.