Home

Achtergrond 424 x bekeken

Aanpassingen landelijke landbouwnormen

Bij de nieuwe landelijke landbouwnormen voor de winstberekening van ondernemers zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld gedetailleerde afspraken over de waardering van schapen en veranderingen bij de afschrijving van landbouwmachines. Net zoals vorig jaar is er geen overeenstemming bereikt over de waardering van de veldinventaris in de glastuinbouw.

Jaarlijks worden door de Staatssecretaris van Financiën de zogeheten ‘landbouwnormen opgesteld. De normen geven bedragen die gebruikt kunnen worden voor de winstberekening van agrarisch ondernemers. Normbedragen gelden voor de waardering van bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Verder zijn er weer normbedragen voor privé-gebruik vastgesteld. Zo worden voor bijvoorbeeld telefoon en het gebruik van eigen producten vaste bedragen gegeven.

Voor het jaar 2005 heeft de Staatssecretaris van Financiën – in overleg met de Belastingdienst en het Landbouwbedrijfsleven – de inmiddels welbekende landelijke landbouwnormen vastgesteld. De normen zijn van belang voor de aangifte over 2005. Deze normen kunnen ook nog in 2006 van belang zijn indien gewerkt wordt met een ‘gebroken boekjaar’. In de agrarische sector is een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld het bekende ‘melkjaar’) een bekend verschijnsel. De normen zijn enkel van belang voor ondernemers. Particulieren en ook hobbyboeren kunnen op deze normen geen beroep doen. Hooguit kunnen de normen voor deze groep een indicatie vormen voor waarde of opbrengst. Nieuw is dat de normen enkel nog digitaal worden gepubliceerd. De papieren brochure is vervallen. Maar de computer is ook uit het moderne boerenbedrijf niet meer weg te denken. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2005. Met het nieuwe besluit vervallen de eerder gepubliceerde landbouwnormen per 1 januari 2007.

Dit keer zijn voor het eerst gedetailleerdere afspraken gemaakt over de waardering van schapen. Onderscheiden wordt in Texelaars en Flevolanders alsmede in fokooien en -rammen en opfokooien en -rammen. Voor lammeren is een aparte tabel lammeren opgenomen. Verder valt op dat de touwtjes worden aangetrokken bij de afschrijving op landbouwmachines. Zo dient voor het eerst in sommige categorieën rekening gehouden te worden met een restwaarde. Verder geldt in de nieuwe normen voor met name oogstmachines en grondbewerkingsmachines een langere economische levensduur, wat de afschrijving uiteraard vermindert. Verder zijn er aanpassingen bij de (afschrijving op) productierechten. Dit wordt veroorzaakt doordat de Meststoffenwet is gewijzigd, waardoor de levensduur van productierechten voor pluimvee is verlengd tot 2015. Van belang hierbij is dat de nieuwe afschrijvingssystematiek enkel zal gaan gelden voor nieuw aangekochte pluimvee-eenheden. De reeds in bezit zijnde rechten mogen tot nihil worden afgeschreven per 1 januari 2007. Voor de sector kan dit gezien worden als een zeer gunstig resultaat.
Net zoals dat vorig jaar het geval was is er geen overeenstemming bereikt over de waardering van de veldinventaris in de glastuinbouw. Inmiddels is deze zaak aan de belastingrechter voorgelegd. In deze zaak zal over de activeringsverplichting verder geprocedeerd worden. Sylvester Schenk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.