Home

Achtergrond 292 x bekeken

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: beperkte wijziging diergebonden normen

De stikstofcorrectie voor varkens is verruimd. Dat staat in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die onlangs in de Staatscourant is gepubliceerd en op 1 januari in werking treedt.

De Uitvoeringsregeling bevat een uitwerking van de bepalingen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de Meststoffenwet en delegatiebepalingen van vereenvoudiging van het stelsel van productierechten. In de tabellen die als bijlage bij de definitieve regeling zijn opgenomen, zijn slechts een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-regeling opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen staan in bijlage D van de regeling. Met betrekking tot de diergebonden normen zijn voor een aantal diercategorieën versoepelingen gekomen en voor enkele diercategorieën aanscherpingen. In deze tabel zijn voor graasdieren excretieforfaits opgenomen voor zowel stikstof als fosfaat. Voor staldieren is de excretie in stikstof meegenomen en de stikstofcorrectie in kilo per dier per jaar. De stikstofcorrectie geeft aan hoeveel stikstof er uit de stal vervluchtigt.

Voor varkens is de stikstofcorrectie verruimd voor vrijwel alle categorieën met uitzondering van slachtzeugen. Daarvoor is de stikstofcorrectie is verlaagd. De norm voor drijfmest van vleesvarkens is verhoogd van 2,0 naar 3,2 kilo stikstof per dier per jaar. Bij emissie-arme stalsystemen is de norm voor vleesvarkens van 1,0 naar 1,2 kilo stikstof per dier per jaar gegaan. De correctie voor vaste mest is verhoogd van 2,9 naar 4,2 kilo.

Met de verhoging van de forfaits voor gasvormige verliezen wordt een deel van de zorg dat er meer mest op papier geproduceerd wordt dan er daadwerkelijk afgevoerd kan worden, weggenomen. De praktijk zal uit moeten wijzen of varkenshouders met de normen voldoende uit de voeten kunnen.

Voor pony’s van zes maanden en ouder tot ongeveer 250 kilo zijn de excretieforfaits voor stikstof- en fosfaat verlaagd (17,4 kilo stikstof en 7,5 kilo fosfaat). Daarentegen geldt voor pony’s van ongeveer 250 tot 450 kilo een verhoging (29,7 kilo stikstof en 15 kilofosfaat). Voor beide categorieën paarden van ongeveer 250 tot 450 kilo (36,6 kilo stikstof en 17,5 kilo fosfaat) en zwaarder dan 450 kilo (47,6 kilo stikstof en 22,0 kilo fosfaat) zijn de excretieforfaits verlaagd.

Voor wit-, rose- en roodvleeskalveren zijn de in de ontwerp-regeling voorgestelde stikstofexrectienormen ten opzichte van de definitieve uitvoeringsregeling verlaagd. Voor startkalveren voor rosevlees van ongeveer 14 dagen tot 3 maanden is de stikstofcorrectie verhoogd van 1,4 naar 2,7 stikstofcorrectie per kilo dier per jaar.

De ondernemer heeft in het nieuwe mestbeleid de bewijsvrijheid om aan te tonen dat de situatie op zijn bedrijf anders is. Daarbij geldt dat deze alternatieve bewijzen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de methode die door de overheid is gehanteerd ten minste moet evenaren.

Lees ook Administratie onder nieuw mestbeleid gedeeltelijk afwijkend
Lees ook Eerste Kamer akkoord met mestwet
Lees ook Gebruiksnormen nieuw mestbeleid bekend
Meer informatie Volledige tekst Uitvoeringsregeling Meststoffen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.