Home

Achtergrond 212 x bekeken

Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurtereinen opent 1 december

De aanvraagperiode van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen is opengesteld van 1 december 2005 tot 1 maart 2006. Aanvragen die voor 1 december worden ingestuurd, zullen echter niet in behandeling worden genomen.

Subsidieaanvragen kunnen in deze periode ingediend worden bij Dienst Regelingen. In totaal is bijna €6.000.000 beschikbaar. Het grootste deel van het budget is beschikbaar voor de Unie van Bosgroepen, de Landschappen en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Ruim € 400.000 is bestemd voor de overige.

Aanvragen die vóór 1 december zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt hierover een brief met bijlage. Met deze bijlage kan de aanvrager de aanvraag nogmaals insturen, echter ook niet voor 1 december. De subsidie bedraagt 95% van de werkelijk gemaakte, noodzakelijke subsidiabele kosten. Bij overschrijding van het budget geldt dat de volgorde van binnenkomst van de aanvragen en/of de vervangende bijlage bepalend is voor de subsidietoekenning.

Meer informatie Toelichting op de site van het LNV-loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.