Home

Achtergrond 155 x bekeken

Omgevingsvergunning ingevoerd op 1 januari 2008

Gemeenten moeten op 1 januari 2008 de omgevingsvergunning ingevoerd hebben. Voor de provincies geldt dit per 1 januari 2010. Dat blijkt uit overleg dat het IPO (provincies), de VNG (gemeentes) en het UvW (waterschappen) met minister Dekker hebben gehad.

De omgevingsvergunning komt in de plaats van de afzonderlijke vergunningen voor milieu, ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Voor de agrarische sector vallen hieronder de milieuvergunning, de sloopvergunning en de bouwvergunning, maar ook de vergunningen die worden vertrekt op basis van de Natuurbeschermingswet en de flora- en faunawet.

De datum voor vaststelling van het wetsvoorstel blijft januari 2007 en de implementatie van het wetsvoorstel wordt fasegewijs doorgevoerd. De eerste fase (tot 1 januari 2008) wordt gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen binnen het bestaande wettelijke kader en het voorbereiden van fase 2. In deze tweede fase (vanaf 1 januari 2008) is de omgevingsvergunning ingevoerd bij de gemeenten en is digitale indiening bij koplopers mogelijk. Dan zal de derde fase worden voorbereid door onder andere de regelgeving te wijzigen en te bezien welke vergunningstelsels nog kunnen worden toegevoegd. Fase 3 (vanaf 1 januari 2010) is het moment dat de omgevingsvergunning overal van kracht is. Ook kunnen vergunningaanvragen dan overal digitaal worden ingediend.

Afgesproken is dat het ministerie van VROM de voorstellen nog schriftelijk aan de provincie, gemeenten en waterschappen, zodat de drie organisaties nog kunnen reageren.

Meer informatie Brochure omgevingsvergunning

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.