Home

Achtergrond 297 x bekeken

IPPC-vergunning toetsen aan actualiteit

Vergunningen van IPPC-bedrijven moeten aan de actualiteit worden getoetst als zich veranderingen voordoen in de best beschikbare technieken. Ook als de verontreining dusdanig toeneemt dat de emissiegrenswaarden moeten worden aangepast of de bedrijfsveiligheid de toepassing van nieuwe technieken vereist, is een toetsing verplicht.

Dat staat in het gewijzigde Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Ivb) dat onlangs in het Staatsblad is verschenen. De aanpassing is nodig omdat ook de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de IPPC-richtlijn voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreining zijn gewijzigd.

De actualiteitstoetsing is opgenomen in lid 1 van artikel 8a. Dit voorschrift zou ook kunnen gaan gelden voor bedrijven die niet onder de IPPC-richtlijn vallen. Het resultaat van de toets kan zijn dat de vergunning moet worden aangepast.

Op grond van het nieuwe artikel 8.11 is bevoegd gezag verplicht te kiezen voor de maatregelen die de grootst mogelijke bescherming voor het milieu bieden. Dat betekent dat niet volstaan kan worden met een willekeurig voorschrift uit de BREF, het document waarin de best beschikbare technieken zijn opgenomen. De vergunningverlener moet, indien nodig, een combinatie van de mogelijkheden toepassen.

Om aan afkeuring van de vergunning door de rechter te ontkomen, doen ondernemers en bevoegd gezag er goed aan al in een vroeg stadium met elkaar om de tafel te gaan zitten. Zowel de aanvraag als de vergunning moeten een verantwoording bevatten van hoe aan de BREF’s is getoetst en welke uitkomsten dit heeft opgeleverd.

Meer informatie Wijzigingsbesluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.