Home

Achtergrond 219 x bekeken

Wijzigingen SAN voor beter weidevogelbeheer

Om weidevogelbeheer effectiever te maken, heeft het ministerie van LNV een aantal onderdelen van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) aangepast. Het gaat om het tussentijds overstappen naar een ander pakket, de eisen voor vluchtheuvels en de aanwending van ruige mest.

Volgens het ministerie is ondanks de genomen maatregelen het aantal weidevogels de afgelopen jaren gedaald. Om die trend te keren, kunnen deelnemers aan de SAN-regeling vanaf volgend jaar gemakkelijker overstappen op een pakket met zwaardere voorwaarden. Nu doen boeren dat nog nauwelijks omdat ze dan het risico lopen minder subsidie te krijgen.

Volgens het nieuwe artikel 85b van de SAN kunnen beheerders die nestbeschermingsmaatregelen treffen, makkelijk een pakket kiezen waarbij het terrein laat wordt gemaaid. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Boeren mogen dan tussen 1 april en 1 juni niet maaien. Bovendien moeten zij onder bepaalde omstandigheden beheer met vluchtheuvels voeren.

Tevens wil het ministerie het gebruik van ruige mest stimuleren. Dit zou een gunstig effect op de weidevogelstand hebben. Daarom geeft LNV vanaf volgend jaar alleen nog een vergoeding voor ruige mest als die wordt aangewend in de periode van 1 februari tot 1 april en op de percelen die van 1 april tot en met 1 juni niet beweid en gemaaid worden.

Lees ook Beperkte openstelling subsidieregeling agrarisch natuurbeheer in 2006
Meer informatie Publicatie in de Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.