Home

Achtergrond 178 x bekeken

Geen afwaardering bij niet wezenlijke wijziging belang

Een exploitatiemaatschap die een maatschap heeft met een BV mag zijn grond niet afwaarderen als die tot zijn aandeel in het bedrijf blijft behoren. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

Een agrariër heeft, net als zijn broer, een akkerbouwbedrijf in maatschapsverband. Beide ondernemingen vormen samen een exploitatiemaatschappij. In 1997 gingen de broers een maatschap aan met een BV. De eerste partij bracht de akkerbouwtak met bijbehorende gronden in. De BV deed hetzelfde met een varkensbedrijf.

Bepaald werd dat de exploitatiemaatschappij recht had op negentig procent van het positieve resultaat van het akkerbouwbedrijf en tien procent van de varkenstak. Voor de BV gold het tegenovergestelde. Een van de broers vindt dat hij in verband met de verpachting van de gronden een afwaardering tot lagere bedrijfswaarde ten laste van zijn winst mag brengen.

De rechter is het daar niet mee eens. De gronden blijven immers tot zijn aandeel in het akkerbouwbedrijf behoren. Bovendien zou de boer, na opzegging van de maatschap, zijn onderneming weer op de oorspronkelijke manier kunnen exploiteren. Er doen zich dus geen omstandigheden voor die een lagere waardering rechtvaardigen.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.