Home

Achtergrond 214 x bekeken

Aankoopkosten in mindering op pachtersvoordeel

Op het gerealiseerde pachtersvoordeel mag een deel van de aankoopkosten in mindering worden gebracht. De economische eigendom komt tot stand op het moment dat verkoper de getekende akte van koper ontvangt. Dit concludeert Advocaat-Generaal Overgaauw.

In deze zaak overleed een agrariër die kort voor zijn overlijden zijn grond had gekocht van Domeinen. De agrariër heeft op 9 juni 1998 aan Domeinen kenbaar gemaakt dat hij interesse had om de door hem gepachte grond aan te kopen. Hierop ontving hij op 8 oktober een taxatie en op 22 oktober is een koopaanbod gedaan door Domeinen. Uiteindelijk meldt de agrariër op 3 maart telefonisch dat hij akkoord is met het aanbod. Hij tekent de ontwerp-leveringsakte, welke op 7 maart 1999 bij Domeinen is binnengekomen. De juridische levering vindt plaats op 6 april 1999.

Het Gerechtshof Arnhem heeft door het overlijden van de agrariër gerealiseerde pachtersvoordeel bepaald op € 478.114. Advocaat-Generaal Overgaauw concludeert dat een deel van de aankoopkosten in mindering mogen worden gebracht op het pachtersvoordeel. De aankoopkosten bedragen € 27.194. Een percentage hiervan mag in mindering worden gebracht op het pachtersvoordeel. Dit percentage wordt bepaald op basis van het pachtersvoordeel ten opzichte van de niet vrijgestelde winsten. Het uiteindelijke pachtersvoordeel wordt bepaald op € 455.333.

Om tot een juist oordeel te komen over de vrijgestelde waardestijging is de waarde per datum realisatie van belang en de waarde per datum dat de economische eigendom is overgegaan. Volgens de erfgenamen moet hiervoor 8 oktober 1998 worden aangemerkt. Het gerechtshof is uitgegaan van 17 februari 1999, want dat is de datum van het definitieve onherroepelijk voorstel van Domeinen. Volgens de Advocaat-Generaal geldt echter 7 maart 1999, de datum waarop Domeinen de getekende overeenkomst retour heeft ontvangen.

Meer informatie Conclusie van Advocaat-Generaal Overgaauw
Lees ook Pachtersvoordeel op verkochte grond valt niet onder landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.