Home

Achtergrond 242 x bekeken

Woning onder pachtrecht kan privé-vermogen zijn

Een agrariër die eigenaar wordt van een voorheen door hem gepachte boerderij, hoeft de woning niet per definitie tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Een akkerbouwer werkte tot 1997 op een door hem gepacht bedrijf. De boerderij bestond uit akkers, een woning en bedrijfsopstallen. In 1997 werd de agrariër eigenaar van het bedrijf. Vanaf dat moment rekende hij de akkers en de bedrijfsopstallen tot het bedrijfsvermogen en de woning met ondergrond tot het privé-vermogen. Ten onrechte, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Alles wat onder de pachtovereenkomst valt, moet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend.

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Afhankelijk van hoe onroerende zaken waarop het pachtrecht betrekking heeft worden gebruikt, worden deze gerekend tot het privé of ondernemingsvermogen. Ook kan het keuzerecht van toepassing zijn.

Omdat in deze specifieke zaak niet duidelijk is hoe de woning wordt gebruikt, hoeft deze niet noodzakelijkerwijze tot het ondernemingsvermogen te worden gerekend.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.