Home

Achtergrond 210 x bekeken

Voorbereidingsfase MER niet meer verplicht

De voorbereidende fase van de MER-procedure is in de toekomst niet meer wettelijk verplicht. Ook komt de formele acceptatie van de MER door het bevoegd gezag te vervallen en hoeft de rapportage straks niet meer door de Commissie voor de MER te worden getoetst. Het aantal projecten dat de MER-procedure moet doorlopen, zal met naar schatting dertig procent afnemen.

Dit staat in een brief over de vereenvoudiging van de MER-procedure die staatssecretaris Van Geel (Milieu) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ministerraad stemde onlangs in met dit voorstel. Naar verwachting zal deze wijziging van de MER-regelgeving niet eerder dan eind volgend jaar of begin 2007 in werking treden.

Door het schrappen van de nu nog verplichte zes onderdelen van de voorbereidingsfase (of: scopingfase) wordt de gehele MER-procedure met maximaal dertien weken verkort. Omdat ook het toetsen van het rapport en de besluitvorming minder tijd gaan kosten, duurt de gehele procedure straks nog maximaal vier weken in plaats van de huidige dertig. De winst in de toetsingsfase wordt vooral behaald doordat de MER betrokken wordt in het proces van de aanvraag van een milieuvergunning.

Het opstellen van een MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief) maakt als het aan het kabinet ligt straks ook geen verplicht onderdeel meer uit van de MER-procedure. Daardoor is er minder onderzoek voor een rapport nodig en kunnen de kosten voor ondernemers lager uitvallen.

De afgelopen weken heeft de MER vaker in de belangstelling gestaan. Begin deze maand publiceerde Van Geel een wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage in de Staatscourant. Deze aanpassing was noodzakelijk om twee Europese richtlijnen te implementeren. Veel inhoudelijke veranderingen voor agrariërs bevat deze aanpassing van het Besluit niet.

Vorige week verscheen in het Staatsblad een wijziging die noodzakelijk was vanwege veranderingen in de wet- en regelgeving waarnaar het Besluit milieu-effectrapportage verwijst. Hierin is ook opgenomen dat de aanleg van een bloembollengebied MER-plichtig wordt. Volgens Van Geel kan de aanleg van gebieden voor intensieve teelt belangrijke milieu-effecten hebben.

Lees ook Verkorting beoordelingsprocedure MER gunstig voor ondernemers
Lees ook Nieuw besluit MER
Meer informatie Brief van de staatssecretaris over de MER-procedure
Meer informatie Wijziging Besluit MER in Staatsblad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.