Home

Achtergrond 204 x bekeken

Nadelige gevolgen van waterbeheer geven recht op korting waterschapsomslag

Een agrariër die nadeel ondervindt van het waterbeheer door een waterschap, komt in aanmerking voor een lagere omslag. Tot die conclusie komt de Hoge Raad in een zaak tussen Waterschap Goeree-Overflakkee (WGO) en een aardappelteler.

De percelen van de akkerbouwer liggen in de Zuiderdiepboezem. Bij hoge waterstand op de Noordzee kan het water van het Zuiderdiep niet geloosd worden. Daardoor kunnen zijn akkers onderlopen. In 1998 is dat een aantal keren gebeurd.

Het waterbeheer van WGO heeft daarmee nadelige gevolgen voor het bedrijf van de boer. Toch moest hij zeven jaar geleden de volledige waterschapsomslag betalen. Hij maakte daartegen bezwaar bij het gerechtshof in Den Haag. En met succes. De rechter bepaalde in mei 2003 dat een aanzienlijke vermindering van de omslag op zijn plaats is.

Het waterschap ging tegen deze beslissing in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens WGO is binnen het waterschap van oudsher de solidariteitsgedachte een belangrijk uitgangspunt. Volgens dit beginsel moeten alle belanghebbenden in gelijke mate bijdragen in de kosten die het waterschap maakt. Hier kan alleen van afgeweken worden als er sprake is van een verschil in belang van vijftig procent of meer, in het voor- of nadeel van de betreffende belanghebbende.

Maar niet alleen de kosten die het waterschap maakt en het belang dat de boer daarbij heeft, bepalen volgens de Hoge Raad de hoogte van het te betalen bedrag. Daarin zijn immers niet de nadelige gevolgen die de belanghebbende van het waterbeheer ondervindt in opgenomen.

In dit specifieke geval dienen de percelen van een aardappelteler onder bepaalde omstandigheden als overloopgebied en dat brengt kosten met zich mee. De akkerbouwer loopt schade op als gevolg van de oplossing die het waterschap heeft gekozen. De korting op de omslag is daarom terecht, vindt de Hoge Raad.

Conclusie van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.