Home

Achtergrond 317 x bekeken

Mogelijke korting op stierenpremie

Rundveehouders moeten er rekening mee houden dat zij dit jaar gekort worden op de stierenpremie. Als aan alle aanvragers samen meer steun wordt toegekend dan het ingevoerde plafond van € 20,4 miljoen, worden de premies flink verlaagd. Dat blijkt uit het toelichtingsboekje Premie voor het aanhouden van mannelijke runderen van het LNV-Loket.

Normaal gesproken bedraagt de premie € 210 voor een stier en € 150 voor een os. Indien in 2005 evenveel premie wordt aangevraagd als in 2003, kan met in achtneming van het plafond ongeveer 80 % van de premie mannelijke runderen betaald worden. De premie bedraagt dan € 168 per stier en € 120 per os.

De eerste aanvraagperiode van dit jaar loopt van 1 tot 28 februari. Daarna volgen er nog drie: van 2 tot 30 mei, van 1 tot 29 augustus en van 17 oktober tot 5 december. Na elke aanvraagperiode volgt een kortingsperiode van 25 dagen waarin de premie per werkdag met 1 % wordt gekort. Het maximum aantal grootvee-eenheden (GVE) per hectare voederareaal waarvoor premie aangevraagd kan worden, is 1,8.

Alle aanvragers zijn verplicht een Verzamelaanvraag in te dienen. Deze maakt samen met de Landbouwtelling en Gebruik gewaspercelen deel uit van de Gecombineerde opgave. De aanvraagperiode hiervoor loopt van 1 april 2005 tot en met 15 mei 2005. Daarna volgt een kortingsperiode tot 13 juni waarin een korting geldt van 1 % per werkdag. De premie-aanvraag en de Gecombineerde opgave moeten onder dezelfde naam en hetzelfde relatienummer (BRS-nummer) worden ingediend. Alleen dan komt de veehouder in aanmerking voor premie.

Naast de normale premievoorwaarden, moeten rundveehouders in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Deze gelden voor alle premieregelingen. Boeren die aan een of meer randvoorwaarden niet voldoen, worden gekort op de premie. De korting is afhankelijk van de ernst van de overtreding. De randvoorwaarden hebben betrekking op:

-behoud van de vogelstand;
-bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door lozing;
-bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem;
-bescherming van water tegen verontreinigingen door nitraten uit;
-instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;
-identificatie en registratie van dieren;
-oormerken, bedrijfsregisters en paspoorten volgens de identificatie- en registratieregeling;
-etikettering van rundvlees en rundvleesproducten.

Lees ook Korting op inkomenssteun bij overtredingen onder nieuw GLB
Meer informatie Toelichtingsboekje van LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.