Home

Achtergrond 183 x bekeken

Minder beperkingen natuurbeheer

Boeren die zich bezig willen houden met agrarisch natuurbeheer in ‘ruime jas-gebieden’ krijgen minder beperkingen opgelegd dan aanvankelijk de bedoeling. Dat heeft minister Veerman (LNV) in de marathonzitting maandag over de Nota Ruimte toegezegd.

In het oorspronkelijke ontwerp van de Nota Ruimte is het zogenoemde ‘nee-tenzij-regime’ opgenomen. Dit betekent voor boeren dat zij moeten aantonen dat hun activiteiten niet schadelijk zijn voor de natuur. Op aandringen van VVD en CDA wordt deze passage uit de Nota geschrapt.

De wijziging heeft betrekking op 45.000 hectare binnen de ‘ruime jas-gebieden’ (of ‘zoekgebieden’). Dit zijn gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarvan de provincies de begrenzing mogen vaststellen. Daarbinnen kunnen boeren kiezen of ze willen deelnemen aan agrarisch natuurbeheer in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). In totaal mag in de zoekgebieden 45.000 hectare worden gebruikt voor SAN-overeenkomsten.

Begin december had Veerman ook al aangegeven het ‘nee tenzij-regime’ voor 45.000 hectare aan beheersgebied binnen de EHS te schrappen. In het debat herhaalde hij die toezegging.

Lees ook Akkerbouwers in Hoekse Waard worden uitgekocht
Meer informatie Brief van Veerman over het beleid in beheersgebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.