Home

Achtergrond 187 x bekeken

Foerageergebieden niet onder Vogelrichtlijn

De door provincies aan te wijzen ganzenfoerageergebieden zullen niet worden aangemeld als beschermde gebieden in het kader van de Vogelrichtlijn. Dat hebben het ministerie van LNV en het Faunafonds bekendgemaakt.

Secretaris van het Faunafonds Henk Revoort wees er onlangs op dat veel grondgebruikers bang zijn dat de foerageergebieden voor ganzen en smienten komen te vallen onder de beschermende bepalingen van de Vogelrichtlijn. Maar daar is volgens de minister Veerman (LNV) geen aanleiding voor. Hij is niet van plan de gebieden aan te melden bij de Europese Commissie.

Ook zal de Europese Commissie er niet zelf toe overgaan de gebieden aan te wijzen als speciale beschermingszone. Nederland heeft voor wat betreft de aanwijzing van gebieden voldaan aan de verplichtingen van de Vogelrichtlijn, vindt de Commissie.

Als de foerageergebieden wel zouden zijn aangewezen als speciale beschermingszone, zouden extra strenge eisen worden gesteld aan agrarische activiteiten. Elke verbouwing of uitbreiding zou dan getoetst moeten worden aan de richtlijn. Alleen als er geen grote verstoring van de ganzen zou plaatsvinden, wordt de activiteit toegestaan.

Meer informatie LNV-dossier over de Vogelrichtlijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.