Home

Achtergrond 211 x bekeken

Centrale rol veehouders natuurbeheer Groene Hart

In het kader van het Platteland Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP 2) wordt in veenweidegebieden 40.000 hectare opgenomen in de regeling ‘boeren met natuurlijke handicaps’. Een groot deel daarvan ligt in het Groene Hart.

Dat staat in het Rijksprogramma Groene Hart dat het ministerie van LNV donderdag heeft gepubliceerd. Het rapport is bedoeld om samenhang te brengen in beleid op het gebied van wonen, werken, infrastructuur en natuur in de regio. De grondgebonden veeteelt heeft hierin een centrale rol.

Volgens het ministerie is de landbouw een belangrijke drager van het cultuurlandschap in het Groene Hart. Maatregelen moeten daarom gericht zijn op het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Boeren in probleemgebieden kunnen subsidie aanvragen, die gekoppeld is aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Dit jaar bedraagt de subsidie € 94 per hectare.

Meer informatie Rijksprogramma Groene Hart

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.