Home

Achtergrond 202 x bekeken

Broedgebieden inheemse vogels niet beschermd

Boeren mogen buiten het broedseizoen van beschermde inheemse vogelsoorten werkzaamheden uitvoeren in het broedgebied. Dat zegt minister Veerman (LNV) in een reactie op Kamervragen van de PvdA.

Broedgebieden van inheemse vogels zoals de grutto en de tureluur worden niet beschermd door de Flora- en Faunawet. De wet is gericht op bescherming van soorten en niet van gebieden. Werkzaamheden zijn volgens de minister dus toegestaan, zolang die niet leiden tot vernieling van planten of het doden van dieren.

Als dat wel het geval is, moet worden bekeken of in dat specifieke geval een vrijstelling geldt. Zo niet, dan moet een ontheffing worden aangevraagd. Vrijstelling kan volgens de Flora- en Faunawet verleend worden voor het beheer, gebruik en onderhoud van het land en voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, zoals stads- of dorpuitbreiding.

Meer informatie Antwoorden van Veerman op Kamervragen over broedgebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.