Home

Achtergrond 420 x bekeken

Betekent geruisloos alles?

In de agrarische sector wordt veel gebruik gemaakt van de geruisloze overdracht. Sinds dit jaar is het mogelijk dat vermogensbestanddelen van de geruisloze overdracht worden uitgezonderd. Wat betekent dit voor boeren en tuinders?

Geruisloze overdracht
De agrariër die zijn onderneming overdraagt zal er meestal voor kiezen om dat geruisloos (belastingvrij) te doen. Immers, bij een ruisende overdracht (waarbij dus met de fiscus afgerekend moet worden over de bij de staking gerealiseerde stille reserves) moet meestal zo verschrikkelijk veel belasting worden betaald dat dit eenvoudigweg niet mogelijk is. Denk alleen al maar aan de stille reserves in opstallen en productierechten.

Dat in dit soort gevallen sinds 1 januari 2001 het bijzondere tarief van 45 % (bij overlijden zelfs 20 %) is ingeruild voor het normale tarief van maximaal 52 % heeft het er allemaal niet beter op gemaakt. Het is goed te begrijpen dat overdracht zonder afrekening (waarbij de bedrijfsopvolger de fiscale claim doorgeschoven krijgt en dus overneemt) in de agrarische sector regel is geworden.

Twee soorten overdracht
We kennen twee verschillende soorten geruisloze overdracht. Beide soorten komen in de agrarische praktijk regelmatig voor en zijn daarmee belangrijk. In de eerste plaats kennen we de geruisloze overdracht van een onderneming aan de bedrijfsopvolger, in de meeste gevallen de zoon of dochter van de oorspronkelijke ondernemer(s).

Ook van belang is de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV. Inhoudelijk lijken beide faciliteiten erg veel op elkaar: de ondernemer draagt zijn onderneming belastingvrij over, en de fiscale claim verschuift naar de opvolger.

Voorwaarden
Maar … geen fiscale faciliteit zonder voorwaarden. Voor de beide soorten van geruisloze inbreng was het verplicht dat de gehele onderneming werd overgedragen. Op deze regel bestonden twee uitzonderingen.

Uitzondering 1
Bij wijze van hoge uitzondering mochten vermogensbestanddelen die in de onderneming geen enkele functie meer vervulden buiten de overdracht worden gehouden. Denk hierbij aan een schuur die vroeger wel in de onderneming gebruikt werd, maar die nu al weer sinds jaren leegstaat.

Uitzondering 2
In plaats van de gehele onderneming mocht ook een zelfstandig onderdeel van een onderneming worden overgedragen. Maar wat in dat geval overbleef diende nog steeds een onderneming te zijn.

Voorbeeld 1
Een boer drijft een gemengd bedrijf, bestaande uit vleesvarkens en melkvee. De beesten worden gehouden op twee afzonderlijke locaties. Deze boer mag er voor kiezen om bijv. enkel de rundveetak geruisloos aan zijn zoon (of aan zijn eigen BV) over te dragen, om vervolgens met de varkenstak (die nog steeds een onderneming is) door te gaan.

Voorbeeld 2
Zelfde voorbeeld, maar nu draagt deze boer varkens- en rundveetak over aan zijn zoon, met uitzondering van de bedrijfswoning en het overige onroerend goed. Dit gaat senior voortaan verpachten aan zoon. Geruisloos doorschuiven is hier niet mogelijk, omdat hetgeen resteert (enkel onroerend goed) geen onderneming meer vormt.

Wijzigingen
Het is echter sinds 1 januari 2005 mogelijk (zowel voor de geruisloze inbreng in een BV als voor de geruisloze overdracht aan de bedrijfsopvolger) dat vermogensbestanddelen van de geruisloze overdracht worden uitgezonderd. Wel zal hetgeen wordt overgedragen nog steeds als een onderneming moeten blijven gelden.

Bij de onttrokken bestanddelen kan gedacht worden aan onroerend goed, maar ook aan vervoermiddelen of productierechten. Voor dit aan de overdracht onttrokken vermogen geldt wel dat over de hier in schuilgaande stille reserves afgerekend moet worden, en wel naar het gebruikelijke progressieve tarief. In voorkomende gevallen kan voor deze winst een lijfrente worden bedongen.

Analyse door mr. S.F.J.J Schenk (GIBO Adviesgroep Belastingen)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.