Home

Achtergrond 586 x bekeken

Landbouwvrijstelling: onbelaste winst veilig stellen

De landbouwvrijstelling is net een stuk kaas. Er gaat steeds opnieuw een plakje af en een keer zal de kaas op zijn. Niemand weet wanneer, maar dat de landbouwvrijstelling gemakkelijk en onverwacht zo maar opeens zou kunnen sneuvelen is een feit. ‘Den Haag’ is immers op zoek naar geld. Goed voor honderden miljoenen, als een fatsoenlijke overgangsregeling ontbreekt. Het is dan goed om er op te wijzen dat bij de laatste wijziging van de landbouwvrijstelling, zo maar ineens per 27 juni 2000, een overgangsregeling ontbrak.

Omdat landbouwgronden meestal geruisloos zonder afrekening met de fiscus worden doorgeschoven van vader op zoon, hebben zulke gronden vaak een zeer lage boekwaarde. Want wat betaalde grootvader in 1930 voor die grond? Duizend gulden per hectare lijkt al een hoge schatting. Die boekwaarde staat echter nog steeds op de balans. Als op enig moment afgerekend moet worden tegen 52% over het verschil tussen die boekwaarde en de verkoopprijs, doet dan pijn. Tijd voor actie, zolang dat nog kan. Er zijn twee manieren waarmee voorkomen kan worden dat uw cliënt flink moet afrekenen indien de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft.

Nu winst realiseren
Een manier is om nu de in de gronden aanwezige winst te realiseren. Verkopen dus. Zolang de grond maar in agrarisch gebruik blijft, zal die winst doorgaans belastingvrij zijn. Kijk wel uit met eventuele pachters- of gebruikersvoordelen, of met andere fiscale valkuilen. Bij verkoop kunt u een pachtrecht voorbehouden of een tijdelijk recht van erfpacht en deze activeren en afschrijven van het resultaat. Op deze manier is de winst verzilverd en kan er fiscaal niets meer gebeuren. Bijkomend voordeel is dat als de prijzen van landbouwgrond blijven dalen u van deze daling geen last meer heeft. Verder creëert u een mooie fiscale aftrekpost (afschrijving). Maar uw grond bent u kwijt. Een optie is om deze grond aan uw eigen BV te verkopen.

Verhogen van de boekwaarde
Een alternatief om heffing over toekomstige winsten te verlagen, is verhoging van de huidige boekwaarde. Immers, hoe hoger de boekwaarde, des te lager de toekomstige winst. Het is fiscaal niet toegestaan om een bedrijfsmiddel zonder aanleiding te herwaarderen. Ook niet als die geherwaardeerde prijs overeenkomt met de werkelijke waarde van de grond op dat moment. Voor die herwaardering zal een goede aanleiding moeten zijn. Een goede reden hiervoor is het aangaan van een maatschap of firma. Stel dat met zoon of broer een maatschap wordt aangegaan. Ieder van de maten wordt gerechtigd tot de helft van de winst. Fiscaal betekent dit dat de helft van de grond wordt verkocht aan de medefirmant. De andere helft wordt opnieuw gewaardeerd. Omdat het om landbouwgrond gaat is die winst vrijgesteld. Ander vermogen, bijvoorbeeld quotum, dat eveneens in de nieuwe maatschap kan worden ingebracht is bij herwaardering echter belast. Hiervoor dient u een andere oplossing te zoeken. Voorbehouden van stille reserves of 'betaling buiten de boeken om' (een fiscale term, die niks onoorbaars betekend, zijn mogelijke alternatieven voor een belaste herwaardering.

Lees ook Sale and lease back: ook op de boerderij!
Lees ook Problemen rondom de nieuwe landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.