Home

Achtergrond 787 x bekeken

Geen activering en afschrijving pachtrecht bij aankoop gepacht perceel

Een akkerbouwer had eerst gronden in erfpacht en pachtte deze later. Gedurende de laatste pachtperiode kocht het bedrijf de gronden voor de waarde in verpacht staat. De akkerbouwer wilde de gronden tegen de aankoopwaarde en het geactiveerde pachtrecht opvoeren op de balans. De inspecteur stond dat niet toe en ook het Gerechtshof Den Haag keurt dit niet goed.

De akkerbouwer had de gronden eerst in erfpacht. In de overeenkomst was vastgelegd dat de erfpachter de gronden bij afloop van het erfpachtrecht kon pachten tegen de dan geldende prijs. Dit omzetting vond plaats in 1995. In 1997 kocht de akkerbouwer de gronden in verpachte staat.

De akkerbouwer vindt dat hij voor de verkrijging van het pachtrecht een bedrag heeft opgeofferd gelijk aan de vergoeding die hij zou hebben kunnen bedingen indien het recht van erfpacht niet was omgezet in een pachtrecht. Dit wordt de beëindigingsvergoeding genoemd. Dat is het verschil tussen de vrije waarde en de waarde belast met het erfpachtrecht.

Volgens de inspecteur en ook het hof is het erfpachtrecht een eindig recht. En kan de jaarlijkse canon niet anders gezien worden dan een bedrijfslast. De contante waarde van deze erfpachtcanons kunnen niet als bedrijfsmiddel worden geactiveerd. Daarnaast is het erfpachtrecht op 1 januari 1995 als bedrijfsmiddel teniet gegaan. Er is dus niets opgeofferd zoals de akkerbouwer stelde. Dat de verpachter een vergoeding zou willen betalen indien de akkerbouwer geen gebruik zou maken van het recht om de grond te pachten betekent ook niet dat dit bedrag door de akkerbouwer zou zijn opgeofferd. Het beroep is ongegrond en de akkerbouwer mag alleen de aankoopkosten van de grond in verpachte staat activeren op de balans.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Den Haag
Lees ook Land schenken met voorbehoud pacht, voordeel voor IB en successierecht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.