Home

Achtergrond 294 x bekeken

Brabantse plannen voor bedrijfs-verplaatsing en -beëindiging in de maak

In het kader van de reconstructieplannen wil de provincie Noord-Brabant de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV 3) weer in het leven roepen. Daarnaast wordt de Verplaatsingregeling intensieve veehouderij (VIV) waarschijnlijk weer opengesteld. Het is de bedoeling dat beide regelingen gaan gelden voor intensieve veehouderij gelegen in de extensiveringsgebieden.

VIV biedt mogelijkheid voor verplaatsing
De VIV betreft een provinciale regeling die gedurende 5 jaar elk jaar opnieuw kan worden opengesteld. Het totale budget over 5 jaar bedraagt 60 miljoen euro. Naar verwachting wordt na de vakantie of in het najaar voor de tweede keer deze regeling opengesteld. De voorwaarden komen waarschijnlijk grotendeels overeen met die van vorig jaar. Het bedrijf moet in het extensiveringsgebied primaat natuur liggen, willen verplaatsen en moet ook daadwerkelijk binnen een aantal jaren na acceptatie verplaatsen. De hele intensieve veehouderijtak moet worden beëindigd en gesloopt en het te verplaatsen intensieve bedrijf moet volwaardig zijn. Grond in de EHS moet aangeboden worden aan de uitvoerder van de regeling (waarschijnlijk de provincie zelf) of via een beheersovereenkomst ten dienste van natuurdoel te worden ingezet.

Regeling beëindiging veehouderijtakken waarschijnlijk provinciaal
Mogelijk komt er een RBV3, misschien landelijk maar waarschijnlijk provinciaal, over 5 jaar met een totaal budget van 74 miljoen euro. Voorwaarden zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk overeenkomen met de voorwaarden uit de eerdere regelingen. Het bedrijf dient gelegen te zijn in een extensiveringsgebied met primaat natuur of primaat wonen. Gehele intensieve veehouderij dient beëindigd en gesloopt te worden. Grond in de EHS moet aangeboden worden aan de uitvoerder van de regeling of via een beheersovereenkomst ten dienste van natuurdoel te worden ingezet. Een vergoeding voor alleen productierechten is niet mogelijk. Wel moeten de productierechten met de gebouwen aangeboden worden. Deze berichtgeving komt van een reconstructie-commissie. Vanuit het Ministerie van LNV werd tijdens een overleg in de Tweede Kamer nog aangegeven dat er landelijk geen (RBV 3) zal komen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we u verder informeren over beide regelingen (ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers)

Meer informatie Brochure vorige openstelling VIV in 2003

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.