Home

Achtergrond 182 x bekeken

Eerste Kamer akkoord met invoer WAO-premie kleine bedrijven per branche

Door het aannemen van een wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de WAO-premie voor kleine bedrijven naar branche worden gedifferentieerd. Zo worden de WAO lasten verdeeld. Branches met veel werknemers in de WAO zullen dus meer WAO-premie gaan betalen dan branches met een lage arbeidsongeschiktheid.

Volgens minister De Geus gaan zo’n 70% van de werkgevers een lagere premie betalen dan in 2003. Een kleine groep werkgevers gaat dus een hogere premie betalen. Onder kleine bedrijven wordt verstaan bedrijven met een totale loonsom kleiner dan 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer in Nederland. Deze nieuwe regeling komt in plaats van de individuele premieheffing. Hierbij moesten bedrijven met veel werknemers in de WAO een hogere premie betalen. Door de nieuwe regeling worden de branches gestimuleerd de arbeidsongeschiktheid terug te dringen.

Tegelijk met de branchegewijze premiedifferentiatie kunnen werkgevers per 1 juli 2004 eenmalig ervoor kiezen om het risico van de eerste vier jaar arbeidsongeschiktheid voor hun rekening te nemen of dit bij een particuliere verzekeraar onder te brengen.

Meer informatie Uitgebreide toelichting van Sociale Zaken

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.