Home

Achtergrond 406 x bekeken

Bestemmingswijzigingswinst voor bedrijfswoning op agrarische grond

De bouw van een, al dan niet tweede, bedrijfswoning op tot dan toe tot het bedrijf behorende agrarische gronden, geldt als onttrekking van deze grond aan het gebruik ten behoeve van de landbouw. Hierdoor treedt er bestemmingswijzigingswinst op. Dat in het specifieke geval de bedrijfswoning toch dienstbaar is aan het bedrijf doet in deze niet ter zake.

Dit besliste de Hoge Raad in een vijftal verschillende zaken. In alle zaken behoorde de grond waarop de woning werd gebouwd tot het ondernemingsvermogen en werd de grond tot dan toe gebruikt ten behoeve van de uitoefening van het agrarisch bedrijf. In de verschillende zaken ging of de ondernemer zelf, een van de vennoten of kinderen de woning bewonen.

In alle zaken oordeelde het gerechtshof eerder dat de bedrijfswoning in de specifieke gevallen dienstbaar was bleef aan het gebruik ten behoeve van de landbouw. Dit omdat de bedrijfsvoering vereiste dat de ondernemer in de nabijheid van het bedrijf woont. Hieraan werd ook gekoppeld dat de bouw van de bedrijfswoning niet leidt tot een bestemmingswijziging van de ondergrond.

De Hoge Raad besliste echter dat steeds wanneer op de bij een landbouwbedrijf behorende grond, hetzij op het bestaande agrarische bouwperceel, hetzij daarbuiten, een woning wordt gebouwd het perceel door de bouw onttrokken wordt aan het gebruik ten behoeve van de landbouw in eigelijke zin.

Indien onder werking van artikel 8, lid 1, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals deze bepaling sinds 1 april 1986 luidt, op de bij een landbouwbedrijf behorende grond , hetzij op het bestaande agrarische bouwperceel, hetzij daarbuiten gelegen grond, een woning wordt gebouwd, wordt het perceel door de bouw onttrokken aan het gebruik ten behoeve van de landbouw in eigenlijke zin. Praktisch houdt dit in dat voor de toepassing van de genoemde wetsbepaling voortaan niet meer in het kader van de uitoefening van het landbouwbedrijf zal worden aangewend. De Hoge Raad verwees hierbij naar een eerdere uitspraak uit 1997. Door deze uitspraken kwamen in de meeste gevallen het belastbaar inkomen € 15.000 tot € 20.000 hoger uit.

Meer informatie Eerdere uitspraak Hoge Raad in 1997
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad I
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad II
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad III
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad IV
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad V

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.