Home

Achtergrond 152 x bekeken

Verkoopstop erfpachtgronden opgeheven

Afgelopen woensdag heeft staatssecretaris Wijn het nieuwe beleidskader voor de agrarische Domeingronden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit voorziet in de verkoop van 40-jarige niet-strategische erfpachtgronden. De geldende verkoopstop voor deze gronden wordt in 2004 en 2005 opgeheven.

Erfpachters worden op basis van vrijwilligheid eenmalig in staat gesteld om tegen marktconforme voorwaarden de blote eigendommen te verwerven. Dit geldt ook voor pachters van niet-strategische grondbankgronden. Indien een erfpachter geen gebruik wil maken van de koopmogelijkheid, wordt de grond aangeboden aan derden. Er blijft in dat geval een erfpachtovereenkomst bestaan, alleen met een andere verpachter.

In 2003 zijn de niet-strategische altijddurende erfpachtgronden eenmalig aangeboden aan de erfpachters. Deze zijn of worden volgens het ministerie van Financiën dit jaar afgewikkeld. Voor het overige areaal geldt de in 2001 ingestelde definitieve verkoopstop aan zittende (erf) pachters.
Het areaal pachtgronden en strategische erfpachtgronden wordt aangehouden. De staatssecretaris zegt voor het beheer ervan een actief portefeuillebeleid te ontwikkelen.

In totaal heeft de agrarische Domeinen circa 15.000 hectare 40-jarige erfpacht. Daarvan is 1.950 hectare betiteld als strategisch. Het totale erfpachtareaal bedraagt een kleine 91.000 hectare, waarvan ruim 17.000 hectare strategisch is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.