Home

Achtergrond 305 x bekeken

Ontkoppeling EU-steun vanaf 2006, melkpremie pas vanaf 2007

De EU-landbouwsteun blijft in Nederland in principe tot 2006 gekoppeld aan de productie. Uitzonderingen zijn slachtpremies in de rundveehouderij en hectarepremies voor vlaszaaizaad: die blijven in elk geval tot 2009 gekoppeld. De melkpremie blijft tot 2007 gekoppeld.

Ook worden de zuivelpremie en de toeslagrechten niet afgeroomd om die vervolgens te besteden aan verdere verduurzaming. Dat schrijft landbouwminister Cees Veerman aan de Kamer over de invulling van de landbouwhervormingen. Aanvankelijk wilde Veerman ontkoppeling met ingang van 2005, maar nu snel overgaan op een nieuwe systeem is niet verstandig en zou bovendien de eerste jaren hoge uitvoeringskosten met zich meebrengen. Veerman laat nu de gevolgen van de overstap op een systeem van bedrijfstoeslagen doorrekenen, om te zien welke problemen zich voordoen.

De uitzondering die Nederland maakt voor de rundvee- en de vlaszaaizaadsector zijn bedoeld om verzwakking van de concurrentiepositie tegen te gaan. De steun voor graszaad wordt wél ontkoppeld. Veerman heeft hierover afspraken gemaakt met andere lidstaten.

Veerman meldt ook dat de toeslagrechten in beginsel belast zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting als “winst uit onderneming”. Op de rechten kan niet worden afgeschreven en de waarde van de rechten is ook voor het schenkings- en successierecht belast. Bij overdracht van de rechten wordt geen overdrachtsbelasting geheven, maar is in beginsel wel BTW verschuldigd.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.