Home

Achtergrond 175 x bekeken

Provincies moeten per 1 oktober 2004 foerageergebieden voor ganzen aanwijzen

Voor 1 juni 2005 moeten de provincies foerageergebieden voor ganzen en smienten hebben begrensd. Deze moeten op 1 oktober 2004 bekend worden. De eis dat de gebieden grotendeels binnen de Ecologische hoofdstructuur moeten liggen is niet meer zo sterk.

Dit is de strekking van een brief die landbouwminister Veerman heeft geschreven aan de provincies. Er moet circa 80.000 hectare worden aangewezen, dit is afgesproken met provincies, LTO, de jagervereniging KNVJ en de Vogelbescherming.

In eerste instantie zou 50.000 hectare binnen de EHS komen te liggen en 30.000 daar buiten. Dit is echter lastig inpasbaar in de verdeling tussen de provincies. Deze eis is daarom losgelaten. Wel moeten de gebieden zoveel mogelijk binnen de EHS en de Vogelrichtlijngebieden liggen.

Bij de aanwijzing van deze foerageergebieden, ontwerpt LNV nu ook een vergoedingsregeling, deze moet echter nog tot Brussel worden goedgekeurd. Tot die tijd geldt de huidige vergoedingsregeling van het Faunafonds.

Lees ook Jacht op ganzen en smienten beperkt toegestaan

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.