Home

Achtergrond 235 x bekeken

Bedrijfsverzorging blijft bij ziekte en vakantie vrij van BTW

Het nieuwe besluit van de staatssecretaris van Financiën inzake BTW over vervangingsuren door de bedrijfsverzorging is nagenoeg ongewijzigd. Alleen de tekst inzake de arbeidsongeschiktheid is enigszins aangepast vanwege de verandering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelstandigen.

De Algemene arbeidsongeschiktheidswet bestaat sinds 1998 niet meer. Hiervoor in de plaats is de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen gekomen. De regeling is daarvoor aangepast, maar dat is meer een formaliteit dan dat de regeling werkelijk is aangepast.

Bij sociale indicatie is de vervanging door de bedrijfsverzorging vrijgesteld van BTW, mits geen aanspraak kan worden gedaan op aftrek van voorbelasting. Onder sociale indicatie wordt verstaan ziekte, vakantie of weekendvervanging. Hiervoor geldt echter een maximum van 250 uur per de bij de bedrijfsverzorging aangesloten lid. Over de meerdere uren en de uren van vervanging zonder sociale indicatie is wel BTW verschuldigd. Ook als de werkzaamheden niet onder de normale bedrijfsuitoefening vallen, is BTW verschuldigd.

Meer informatie Besluit staatssecretaris van Financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.