Home

Achtergrond 4709 x bekeken

BTW-regels over vergoedingen bij afname mest- en reststoffen door akkerbouwer

De BTW-regels voor afname van gemaaid natuurgras door akkerbouwers welke deze bijmengen door de mest, zijn gelijk aan de regels de afname en levering van mest door akkerbouwers. Ook het tegen vergoeding laten uitrijden van reststoffen van een kaarsenfabriek vallen onder deze regels.

In het besluit van 7 januari 2004 van de staatssecretaris van Financiën zijn twee situaties opgenomen welke ook vallen onder de BTW-regels die nu voor de distributie van overtollige mest gelden. De rest van het besluit is gelijk aan het eerdere besluit van 8 juni 2000.

* Een agrarisch loonbedrijf haalt reststoffen op bij een kaarsenfabriek, waarna deze reststoffen worden uitgereden/geïnjecteerd op het land van akkerbouwers. Het loonbedrijf betaalt hiervoor een vergoeding aan de akkerbouwer;
* Een vereniging op het gebied van natuurbeheer betaalt een vergoeding aan bij haar aangesloten akkerbouwers voor het afnemen van gemaaid gras. De akkerbouwer vermengt het gemaaide gras met mest en gebruikt het verkregen compost op het eigen bedrijf.

Voor deze situatie gelden dus dezelfde regels als bij afname van mest. Als het akkerbouwbedrijf BTW-plichtig is dan is op de betaalde vergoeding het algemene tarief van toepassing, omdat het een dienst betreft aan het agrarisch loonbedrijf en niet door het agrarisch loonbedrijf. Indien de akkerbouwer onder de landbouwregeling valt, blijft ook de betaalde vergoeding buiten de BTW-heffing.

Meer informatie Besluit 7 januari 2004
Meer informatie Besluit 8 juni 2000

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.