Home

Achtergrond 281 x bekeken

Drie maanden termijn van cruciaal belang bij aanvragen EIA-regeling

Om in aanmerking te komen van de energie-investeringsaftrek is het van belang dat deze binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld. Niet in alle gevallen is het even duidelijk wanneer dat is, zo blijkt uit de jurisprudentie. Het is dus zaak tijdig in te dienen en geen enkele aanleiding voor discussie te geven.

In de onderstaande uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven was de investering op 11 november 1999 aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het energiebedrijf subsidie zou verstrekken. De uitvoeringsinstantie van EIA, Senter, houdt deze datum aan voor de investeringsbeslissing. Binnen drie maanden daarna moet de aanvraag binnen zijn. Op 20 januari 2000 keurt het energiebedrijf de aanvraag goed. De aanvrager gaat van deze datum uit, omdat volgens hem dan de koop pas definitief is en dient de aanvraag 16 maart 2002 in. Te laat volgens Senter. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stelt Senter in het gelijk. De voorwaarde is een opschortende voorwaarde, welke niet afhangt van koper of verkoper. De subsidie werd dus niet toegekend.

In deze tweede uitspraak werden door een tussenpersoon namens opdrachtgever verschillende offertes opgevraagd, een van de offertes werd uiteindelijk gekozen. Het bedrijf stuurde hem een brief ter bevestiging van de opdracht en aanvrager ondertekende deze. Senter hield de datum van het uitbrengen van de offerte aan als datum van de investeringsbeslissing. Uiteindelijk kreeg de aanvrager toch de subsidie toegekend, maar dit uitsluitend omdat de tussenpersoon onterecht namens hem was opgetreden. Anders had het beroep geen doel getroffen. De datum van de offerteaanvraag, waarin de brief naar werd verwezen was anders zeer waarschijnlijk overeind gebleven en zou er geen subsidie zijn toegekend.

Uit deze twee uitspraken blijkt dat het zeer belangrijk is geen misverstand te laten bestaan omtrent de datum van de investeringsbeslissing. Bij twijfel altijd zorgen dat de aanvraag ruimschoots op tijd is, dus binnen drie maanden van de eerste datum welke als investeringsbeslissing geldt. Voor deze regeling is een beperkt budget beschikbaar. Vorig jaar werden na september geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Meer Informatie Uitspraak College van beroep voor het Bedrijfsleven

Meer informatie Uitspraak College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.