Home

Achtergrond 180 x bekeken

Voorstel aanpassing Landinrichtingswet naar kamer

Door gerechtelijke uitspraken is de rechtmatigheid van de besluitvorming van veel ruilverkavelingen onder druk komen te staan. De Landinrichtingswet moet daardoor worden aangepast. Minister Veerman van LNV en minister Dekker van VROM hebben daarom een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd betreffende een wijziging van de Landinrichtingswet. Deze moet met terugwerkende kracht alle genomen besluiten bekrachtigen en zo de lopende problemen oplossen, want anders kunnen alle landinrichtingsprojecten ernstig worden vertraagd.

Op 11 februari 2003 heeft de rechtbank Groningen uitspraak gedaan in het kader van een bezwaarprocedure op grond van de Landinrichtingswet inzake het plan van toedeling van de ruilverkaveling Sauwerd. Deze uitspraak stelt de wijze van besluitvorming in mandaat in landinrichtingsprocedures aan de orde. Het oordeel van de rechtbank heeft slechts betrekking op de vaststelling in mandaat namens de Centrale Landinrichtingscommissie van de richtlijnen bij het plan van toedeling van de ruilverkaveling Sauwerd, alsmede met de namens de Centrale Landinrichtingscommissie verleende instemming met de tervisielegging van het plan van toedeling door de landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling Sauwerd.

Aangezien de totstandkoming van deze besluiten, alsmede van een aantal soortgelijke besluiten, sinds 28 juni 1996 bij alle andere landinrichtingsprojecten op dezelfde wijze als bij de ruilverkaveling Sauwerd in mandaat tot stand gekomen zijn, dient de vraag onder ogen te worden gezien, welke gevolgen ten algemene de uitspraak heeft voor de uitvoering van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten.

Lees ook Onduidelijkheid over ruilverkaveling blijft

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.