Home

Achtergrond 186 x bekeken

Vermogenverlies door vogelpest
€ 20.000-25.000 per bedrijf

De uitbraak van vogelpest heeft grote sociaal-economische gevolgen voor de hele pluimveesector. Bij gespecialiseerde bedrijven met leghennen bedraagt het vermogensverlies zo’n € 25.000,= per kwartaal, bij gespecialiseerde vleeskuikenbedrijven is dat €18.000,=. Dit blijkt uit een inventarisatie van de schade door het Landbouw Economische Instituut (LEI) op basis van de eerste twee maanden. De schade is inmiddels alleen nog maar verder opgelopen.

Voor individuele pluimveebedrijven zijn de financiële gevolgen zeer groot. Dit ondanks de vergoedingen die de overheid betaalt voor de geruimde dieren, de ruimingskosten en de dieren die vanwege welzijnsproblemen afgevoerd moeten worden. Dit komt vooral door de tijdelijke leegstand van pluimveestallen en het aanhouden van dieren, die geen verkoopbare producten opleveren maar wel voerkosten en andere kosten met zich meebrengen. Dat leidt tot een vermogensderving van duizenden euro's per week.

Volgens het LEI behaalden leghennenhouders de afgelopen jaren redelijke resultaten, dan kan toch een verlies van vele tienduizenden euro de continuïteit in gevaar brengen. Vleeskuikenhouders hadden de laatste jaren al magere, in 2002 zelfs negatieve resultaten. Voor deze groep bedrijven komt de continuïteit nog veel eerder in het gedrang. Voor de hele sector kan het verlies van exportmarkten bovendien tot gevolg hebben dat veel tijd nodig is om volledig van de klap te herstellen.

Het LEI stelt voorop dat de ernst van de crisis afhangt van de duur van de besmetting, de beperkende maatregelen voor de sector en de omvang van het getroffen gebied. De Gelderse Vallei, het gebied dat het eerst is getroffen door de vogelpest, is een belangrijke pluimveeregio. Voor de uitbraak bevond zich hier 20% van de leghennen, 4% van de vleeskuikens en 25% van de slachterijcapaciteit in Nederland. Het betrof circa 10 miljoen stuks pluimvee, ofwel 10% van de Nederlandse pluimveestapel. Met de vogelpest in de Gelderse Vallei zijn alle activiteiten op pluimveegebied stilgelegd, zodat ruim 15% van de werkgelegenheid in de pluimveesector is uitgeschakeld is. In het gebied zit ook 25% van de pluimveeslachterijen.

Vermogensverlies per bedrijf

Nieuwe pagina 1
Vermogensverlies door vogelpest op gespecialiseerde bedrijven            in euro's per bedrijf
soort bedrijf

leghennen

vleeskuikens

Aantal dieren per bedrijf 8.000 58.000
Saldo per 1.000 dieren per jaar a)   3.600  1.850
Vermogensverlies per kwartaal bij leegstand, per bedrijf 25.000 18.000
Vermogensverlies per kwartaal bij aanhouden van dieren zonder opbrengsten, per bedrijf  100.000  b)
a) onder normale omstandigheden;
b) in de praktijk zijn de dieren na zes weken geruimd en worden geen nieuwe kuikens opgezet
Bron: Landbouw Economisch Instituut (LEI)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.