Home

Achtergrond 229 x bekeken

Legkippenbesluit 2003 voorziet in verrijkte kooi

Met het Legkippenbesluit 2003 wordt het Legkippenbesluit van 2 november 2001 ingetrokken. Het Legkippenbesluit van 2003 komt inhoudelijk overeen met het Legkippenbesluit van 2 november 2001 maar voorziet conform de EU richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor debescherming van legkippen tevens in de mogelijkheid tot het huisvesten van legkippen in verrijkte kooien.

Met ingang van de inwerkingtreding, nog nader te bepalen, van dit besluit is het in gebruik nemen van nieuwe niet-aangepaste kooien, ofwel legbatterijen niet meer toegestaan. Het huisvesten van legkippen in legbatterijen die voor 1 januari 2003 zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen, is met ingang van 1 januari 2012 verboden. Huisvesting van legkippen in kooien blijft ook na afschaffing van de legbatterij mogelijk in de zogenaamde aangepaste of verrijkte kooi. In de aangepaste kooi dienen de kippen de beschikking te krijgen over strooisel, zitstokken en een nest.

Met de inwerkingtreding van het besluit heeft de legpluimveehouderij nu een periode van onzekerheid achter de rug. Nu is er een alternatief voor de legbatterij: de verrijkte kooi. Een stal van tenminste 750 cm² per dier met legnesten, zitstokken en scharrelgelegenheid. Ter vergelijking: nu moet een hen minstens 450 cm² leefruimte hebben; per 1 januari 2003 wordt dat minimum opgetrokken naar 550 cm².

Veerman zoekt daarmee aansluiting bij de Europese wetgeving. Nu Nederland het Brusselse besluit 'eindelijk' heeft omgezet in nationale wetgeving hoeven legpluimveehouders niet langer af te wachten met een eventuele uitbreiding die in het verschiet ligt.

Meer informatie Volledige tekst Legkippenbesluit 2003

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.