Home

Achtergrond 228 x bekeken

Wijziging bestemmingsplan is fiscaal gezien overheidsingrijpen

Een boer oefent in maatschapsverband een agrarische onderneming uit. De onderneming hield zich bezig met een melkveebedrijf en een varkensfokkerij. Na een wijziging van het bestemmingsplan zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden meer en wordt de varkens- en melkveehouderij beëindigt. De ondernemer gaat verder met een natuurcamping, een paardenpension en zoogkoeien. Volgens de inspecteur mocht de boekwinst op de verkoop van het melkquotum niet worden aangemerkt als vervangingsreserve. Het Hof was dat niet met hem eens.

In 1998 wordt er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarbij de gronden van ondernemer voor 90 % de bestemming "agrarisch gebied met natuurwaarde en landschappelijke waarde" krijgen. Een adviesbureau concludeert dat het nieuwe bestemmingsplan zoveel beperkingen met zich brengt dat een rendabele bedrijfsvoering uiteindelijk niet meer mogelijk is.

De varkens en melkveetak wordt beëindigt. Bij de verkoop van het melkquotum werd een boekwinst behaald van ƒ 823.000,-, voor welke een vervangingsreserve werd gevormd. De vervangingsreserve werd afgeboekt of gereserveerd voor de in 1998 reeds geëffectueerde of in latere jaren nog te realiseren investeringen in de camping in Polen, de camping of in het paardenpension.

Volgens het Hof is duidelijk dat de bedrijfsbeëindiging uitsluitend ingegeven door de wijziging van het bestemmingsplan. Naar het oordeel van het Hof is in een situatie als de onderhavige eveneens sprake van overheidsingrijpen als bedoeld in de wet. Immers, door de in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen voorwaarden wordt belanghebbende op een zodanige wijze in haar bedrijfsvoering belemmerd dat er naar het oordeel van het Hof sprake is van een situatie waarin deze onderneming uiteindelijk niet langer op de oorspronkelijke plaats kan worden uitgeoefend. Volgens de wet kan door overheidsingrijpen veroorzaakte dwangpositie gebruikt worden voor toepassing van vervangingsreserve. De vervangingsreserve is dus terecht toegepast.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.