Home

Achtergrond 211 x bekeken

Varkenshouder beboet voor overtreden Wet herstructurering varkenshouderij

Op 2 april 2003 heeft de rechtbank in Den Bosch een varkensbedrijf uit Haaren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 45000 en voorwaardelijke gehele stillegging van het bedrijf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Het is de eerste grote strafrechtelijke onderzoeken inzake de Wet herstructurering varkenshouderij.

Als de directeur van bedrijf de geldboete niet betaalt staat hem een gevangenisstraf van 360 dagen boven het hoofd, alsmede een hechtenis van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De officier van justitie heeft tijdens de zitting aangekondigd dat er tegen het bedrijf nog een vordering zal worden gedaan ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zodra het ontnemingsrapport door de Algemene Inspectiedienst is voltooid. Verweren van de raadslieden ten aanzien van de geldigheid van de Wet herstructurering varkenshouderij zijn door de rechtbank niet gehonoreerd.

Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie (OM) zijn tegen de straffen in hoger beroep gegaan. Volgens het OM zijn de boetes uit de richtlijn voor strafvordering van de Wet herstructurering varkenshouderij € 180.000 en dus hoger dan de boete die de rechter nu heeft opgelegd.

Op grond van de Wet herstructurering varkenshouderij mag een varkensbedrijf slechts varkens houden als daar voldoende varkensrechten voor aanwezig zijn. Overtreding van dit voorschrift is als economisch delict strafbaar gesteld. Indien sprake is van opzet betreft het een misdrijf en kan een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar en een geldboete worden opgelegd.

De strafrechtelijke handhaving van deze wet vormt een belangrijke schakel in het mestbeleid van het ministerie van LNV. De Algemene Inspectiedienst is belast met de opsporing van de strafbare feiten op grond van deze wet. Het Landelijk Expertisecentrum Landbouw en Visserij is namens het Openbaar Ministerie met de strafrechtelijke vervolging belast.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.