Home

Achtergrond 892 x bekeken

Subsidie bosaanplant gedeeltelijk onbelast toerekenen

Voor het aanplanten van bos op landbouwgrond is de Regeling stimulering bosuibreiding op landbouwgronden (SBL) beschikbaar wegens inkomstenderving. De Belastingdienst accepteert dat de onbelaste bosbouwcomponent 40 of 80 procent bedraagt.

Bij aanleg van tijdelijk bos (bos zonder herplantverplichting) bedraagt de subsidietermijn 15 jaar. Bij aanleg van blijvend bos (met herplantverplichting) is de maximale subsidieperiode 20 jaar. De bedoelde subsidies kunnen deels worden toegerekend aan het bosbedrijf (en zijn dan onbelast), maar voor een gedeelte ook aan het landbouwbedrijf. In het laatste geval is er sprake van belastbaarheid.

In februari hebben de Belastingdienst en ministerie van financiën besloten dat bij aanleg van tijdelijk bos 40 procent van de subsidie mag worden toegerekend aan het bosbedrijf. Dit gedeelte blijft dus onbelast. Bij aanleg van blijvend bos bedraagt het vrijgestelde percentage 80 procent. De resterende 60 procent respectievelijk 20 procent worden op de gebruikelijke wijze in de heffing betrokken.

Overigens is dit besluit enkel van belang voor subsidies verleend in de periode 1993 tot en met 2001. Daarna verstrekte subsidies zullen volledig vrijgesteld zijn. De hiervoor van Brussel benodigde goedkeuring is echter nog niet verkregen.

Meer informatie Ministerie van Financien

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.