Home

Achtergrond 309 x bekeken

Voerwinst zeugenhouderij daalt sterk

De voerwinst is sterk gedaald in de zeugenhouderij. Vorig jaar realiseerden vermeerderaars nog een voerwinst van 478 euro per zeug. Dit jaar komt dat uit op gemiddeld 343 euro per zeug. Dat is een daling van 28 procent.

Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van de varkenshouderij die accountantskantoor Abab bekend heeft gemaakt. De belangrijkste oorzaak van de daling van de voerwinst is dat de zeugenhouders dit jaar veel minder voor een big hebben gekregen. De gemiddelde biggenprijs over dit jaar komt uit op € 33,56. Dat is 17 procent lager dan de € 40,53 die de zeugenhouders in 2002 gemiddeld ontvingen voor een big.

De gespecialiseerde varkensmesters komen dit jaar uit op een voerwinst van 76 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Dat is 13 procent meer dan de voerwinst van 67 euro die in 2002 is gerealiseerd. De hogere voerwinst is opmerkelijk want de vleesvarkens brengen dit jaar minder op dan in 2002. Dit jaar komt de gemiddelde varkensprijs uit op € 1,15 per kilo geslacht gewicht. Dat was in 2002 nog € 1,23. Dat de vleesvarkenshouders toch een hogere voerwinst hebben gerealiseerd komt omdat ze veel minder voor hun biggen hoefden te betalen.

De gesloten bedrijven komen dit jaar volgens Abab uit op een voerwinst van 807 euro per zeug. Dat is 11 procent minder dan de voerwinst van 911 euro die in 2002 is gerealiseerd.De voerwinst is de omzet en aanwas verminderd met de voerkosten. Het saldo is de uitkomst van de voerwinst verminderd met de overige directe kosten (gezondheid, gas, water, elektra, KI, mestkosten). Het saldo verminderd met de niet toegerekende kosten (werk door derden, afschrijvingen en overige bedrijfskosten) en verminderd met de rentelasten, geeft het resultaat. Het resultaat valt op de gesloten bedrijven en bij de vermeerderaars lager uit dan in 2002. Alleen de gespecialiseerde mesters draaien een iets hoger resultaat, maar draaien nog wel met verlies. In het resultaat is dus geen vergoeding opgenomen voor de eigen arbeid die de varkenshouder in zijn bedrijf heeft gestoken. (Bron: AgD)

Financiële resultaten 2002 - 2003

Nieuwe pagina 1
Vergelijking van de voorlopige resultaten in de varkenshouderij 2002 - 2003
2003 (€) 2002 (€) -/+ (€) -/+ (%)
biggenprijs 33,56 40,53 - 6,97 - 17
vleesvarkensprijs 1) 1,15 1,23 - 0,08 - 7
zeugenhouderij (per zeug)
omzet en aanwas 758 900 - 142 - 16
voerkosten 415 422 - 7 - 2
voerwinst 343 478 - 135 - 28
resultaat - 174 - 25 - 149 - 596
vleesvarkens per GALV 2):
omzet en aanwas 197 191 + 6 + 3
voerkosten 121 124 - 3 - 2
voerwinst 76 67 + 9 + 13
resultaat - 14 - 22 + 8 + 36
gesloten bedrijf (per zeug)
omzet en aanwas 1984 2114 - 130 - 6
voerkosten 1177 1203 - 26 - 2
voerwinst 807 911 - 104 -11
resultaat - 150 - 26 - 124 - 477
1) per kilo geslacht gewicht; 2) GAVLV = gemiddeld aanwezig vleesvarken                                            Bron: Abab

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.