Home

Achtergrond 500 x bekeken

Verpachters die melkquotum verleasen moeten oppassen

Verpachters die hun melkquotum verhuren, moeten op korte termijn met hun pachters aan tafel gaan zitten om een oplossing te bedenken voor de periode na 1 april 2004. Als de verleasende verpachter niets doet, verdwijnt het gehele quotum vrijwel zeker in de nationale reserve, vreest de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

De FPG is een belangenorganisatie van landeigenaren en verpachters. Per 1 april volgend jaar is het volledig verhuren van het melkquotum niet meer toegestaan. Pachtende melkveehouders zullen het totaal verhuren per die datum moeten beëindigen en zelf weer gaan melken, of het quotum overdragen aan de verpachter.

Gebeurt dat niet, dan raakt de pachter het quotum kwijt aan de nationale reserve. De verpachter blijft dan achter met een bedrijf of grond zonder quotum waarop niet meer mag worden gemolken. “Pachters plegen een ernstige vorm van wanprestatie als het melkquotum verdwijnt, of zonder toestemming van de verpachter wordt vervreemd”, aldus de FPG.

De federatie raadt pachters af het verbod op totaalverhuur te ontduiken door allerlei maatschaps- of pseudo-lease-constructies aan te gaan. “Pachters en verpachters moeten er in overleg voor zorgen dat het quotum op het bedrijf blijft”, aldus directeur Ronnie van Woudenberg van de FPG. Het quotum is niet bedoeld voor salonmelkers, maar moet beschikbaar blijven voor melkveehouderijbedrijven met toekomstperspectief, vindt hij. De federatie sluit zich hiermee aan bij het advies van de NLTO. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.