Home

Achtergrond 235 x bekeken

Kamer wil stoppen met minasheffingen

Met het verdwijnen van het Minasstelsel, per 2006, vervallen de eventueel opgebouwde Minas-saldi. Tevens stopt dan de mogelijkheid om mestoverschotten en -tekorten met elkaar te verevenen. Boeren kunnen dan met een flinke heffing blijven zitten.

Kamerleden Gert-Jan Oplaat (VVD) en Ger Koopmans (CDA) zien het liefst dat de heffingen stoppen, maar Veerman voelt daar niets voor. Volgens hem zijn de forfaits al zozeer aangepast, dat van een Minasgat hoegenaamd geen sprake meer is. Het ministerie verwacht niet dat het vervallen van de saldi tot grote problemen leidt.

Veerman gaf in het debat, donderdagavond, nog eens het belang aan van de derogatie, waarbij Brussel Nederland toestaat voor een deel van zijn areaal 250 kilo stikstof per hectare op te brengen in plaats van 170 kilo. De minister waarschuwde de Kamer niet dwars te liggen bij het vaststellen van de verliesnormen voor 2003 en 2004. De regering wil deze licht versoepelen, maar dat gaat de Kamer niet ver genoeg; die wil dat de normen van 2002 gehandhaafd blijven. In december moet Nederland Brussel een actieprogramma voor het toekomstig mestbeleid voorleggen.

RIVM, Wageningen Universiteit en het LEI gaan rekenen aan een nieuw mestsysteem. Veerman zei te streven naar een robuust en handhaafbaar systeem, met draaglijke administratieve lasten. Voor mestafvoer zei hij te denken aan een ‘volumeboekhouding’. Voor bedrijven die mest moeten afvoeren wordt het bedrijfseconomisch onmiskenbaar moeilijker, aldus Veerman. Hij wees daarbij op nieuwe regels voor de mestopslag: vanaf 2005 geldt een opslagcapaciteit van maximaal zes maanden. “Dat kan er ontzettend inhakken.” (Bron : AgD)Lees ook Aantal aangekondigde wijzigingen Minas blijven achterwege

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.