Home

Achtergrond 169 x bekeken

Heffing op biobrandstoffen bij wet geregeld per 2004

Op biologische vetten en oliën die gebruikt worden als brandstof zal per 2004 accijns geheven worden. Nederland voert hiertoe wijzigingen door in de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM) en de Wet op de Accijns. De wetten worden aangepast naar de richtlijn die de Europese Unie heeft aangenomen over energiebelastingen. De tweede kamer heeft zich inmiddels akkoord verklaard met het voorstel.

Dit meldt het Productschap voor Margarine, Oliën en Vetten in Rijswijk. In de praktijk betekent de nieuwe wet dat olie- en vetproducten die de agrarische sector maakt een accijns krijgen als ze voor verwarmingsdoeleinden of als motorbrandstof gebruikt gaan worden. Biodiesel of frituurvet om kassen te verwarmen vallen daaronder. De accijns geldt voor pure producten en voor mengsels waarin bijvoorbeeld plantaardige olie zit. Als biologische oliën gebruikt worden voor electriciteitsopwekking in een installatie van minimaal twintig megawatt, wordt eerst wel accijns geheven, maar heeft later restitutie plaats aan de gebruiker van de biobrandstof.

Om biobrandstoffen accijnsvrij te kunnen brengen is een accijnsvrijstelling nodig. Op dit moment heeft binnen de transportbrandstoffen alleen het bedrijf Solaroilsystems uit Boijl een vrijstelling voor een beperkt aantal diesels op pure plantaardige olie.

Duitsland gaat vrijer om met biologische brandstoffen. Het land wil een ruimere vrijstelling van accijns om de overgang naar meer biologische brandstoffen te versnellen. In 2005 moet volgens Europese afspraken twee procent van de transportbrandstof uit hernieuwbare bronnen komen. Tot 2010 loopt dit percentage op tot 5,75 procent. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.