Home

Achtergrond 307 x bekeken

Aantal aangekondigde wijzigingen Minas blijven achterwege

Dit bericht vervangt het artikel gepubliceerd op 7 november 2003. In dat artikel stond dat de versoepeling van het forfaitaire spoor niet door gaat. Dit gaat echter wel door. De aanpassing van de forfaits van het besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet voor de stikstofvervluchtiging blijft wel achterwege.

In een eerder bericht werd aangekondigd dat de versoepling van het fofaitaire spoor niet door zou gaan. Dat in onjuist. Als de Eerste Kamer het voorstel goedkeurd gaat de verspoeling gewoon door. Hier werd gedoeld op de eerder aangekondigde actualisatie van de forfaits van het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet voor de buiten minas blijvende stikstofvervluchtiging uit de stal. Deze blijft wel achterwege. Gezien de actualisatie van de algemene maatregel van bestuur een dusdanige doorlooptijd zou hebben, dat dit alleen voor 2005 van toepassing zou zijn.

Om de gevolgen van eventuele minas-heffingen te beperken was voorgesteld om de verrekentermijn te verlengen van 3 naar 6 jaar. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1998. Deze zes jarentermijn zal waarschijnlijk niet naar de toekomst gaan gelden, omdat 2005 waarschijnlijk het laatste jaar van minas zal zijn.

De voorgenomen wijziging van het besluit voorraden Meststoffenwet wordt niet doorgezet. De wijziging moest een globalere wijze van berekening van het voorraadsaldo van dierlijke meststoffen op intermediaire bedrijven en bij akkerbouwers met een gemeenschappelijke mestopslag.

De komende jaren moet dus gewoon rekening worden gehouden met minas. Vooralsnog blijven de verliesnormen bestaan en worden zelfs nog aangescherpt, met mogelijke heffingen tot gevolg. De aanscherping van de normen in 2004 geldt alleen voor droge uitspoelingsgevoelige gronden.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.