Wiljo Hepping - Foto: Reina de Vries

Voegbezems op aardappelrooier

Innovatiefonds: Wiljo Hepping bedacht een methode om ook op natte percelen door te kunnen rooien.

Foto's: Jan Willem van Vliet

Limousins mogen naar binnen

De weideperiode voor een groot deel van het vleesvee van Sytze van der Goot zit er weer op.

Marcel Brookhuis - Foto: Theo Galama

Extra melkkoeling

Vinding van Marcel Brookhuis voorkomt hoge zuurtegraad bij lange melkleiding na een melkrobot.