Foto: Jan Willem Schouten

Mest op allerlei manieren weg

De komende weken gaat veel mest richting akkerbouwgebied. Een belangrijke route, maar niet de enige.

Foto: Hans Banus

Achterdeur dicht tegen kiemen

Het afleveren van varkens en biggen gebeurt nogal eens zonder stil te staan bij de hygiëneregels.

Foto: Bert Jansen

Samen strijden tegen PRRS

PRRS-project in Noord-Nederland ligt stil vanwege geldgebrek. Varkenshouders nemen zelf initiatief.